2019-2020 BAHAR DÖNEMİ ÖNCESİ DENİZ STAJINDAN DÖNECEK GÜVERTE ÖĞRENCİLERİ DİKKATİNE

STAJ DEFTERİ SON TESLİM VE MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ

Tüm Öğrenciler için

 • Staj defteri son teslim tarihi       : 14 Şubat 2020 (Cuma)
 • Mülakat sınav tarihi                     : 19 Şubat 2020 (Çarşamba)

NOT : 1.Deniz Stajı mülakat sınavına 2. sınıftan ders alma hakkına sahip olan öğrenciler girebilir.


STAJLARINI YAPAN GÜVERTE OPSİYONU ÖĞRENCİLERİNİN STAJ DEFTERLERİ İLE BİRLİKTE GETİRMELERİ VE TESLİM ETMELERİ GEREKEN BELGELER:

 • Deniz Staj Defteri teslim formu,
 • Her staj için (1. Deniz stajı, 2. Deniz stajı, Açık Deniz stajı ve 3. Deniz stajı) ayrı bir staj defteri (Defterin kurallara uygun olarak doldurulmuş ve doldurulan her sayfanın kaşeli-imzalı olarak onaylanmış olması gerekmektedir),
 • Staj yapılan her gemi için ayrı olarak hazırlanmış Kaptan ve 1. Zabit değerlendirme formları (Ağzı mühürlü kapalı zarf içerisinde, imzalanmış ve mühürlenmiş olarak teslim edilmeli),
 • Staj yapılan şirketlerden alınacak Hizmet Belgesi aslı ve bir fotokopisi (öğrenci kendi sertifikaları için en az bir asıl da kendisine almalıdır),
 • Personel listesi (orijinal ve fotokopileri),
 • Stajyer Gemiadamı Cüzdanının fotoğraflı giriş sayfasının, sertifikaların bulunduğu sayfaların ve yazılı ve mühürlü olan tüm sayfaların fotokopisi (Gemiadamı Cüzdanının aslı evrak tesliminde ve staj mülakatında ibraz edilecektir),
 • Kabotaj seferi yapan gemiler için Liman Başkanlığından alınan giriş-çıkışları gösteren onaylı “Hizmet Dökümü” ya da Liman Başkanlığı onaylı Hizmet Belgesi (orijinal ve fotokopileri),
 • Yurtdışı sefer yapan gemiler için Emniyet Müdürlüğünden alınacak "Giriş-Çıkış Belgesi" (orijinal ve fotokopileri),
 • Pasaportun fotoğraflı ilk sayfasının ve giriş çıkışlarının tamamının fotokopisi (Yurtdışı sefer yapanlar için) (Pasaportun aslı evrak tesliminde ve staj mülakatında ibraz edilecektir).

NOT:

 • Yukarıda sayılanların hepsi numara sırasına göre düzenlenmiş olarak basit bir dosya içinde teslim edilecektir.
 • Ayrıca Staj defterlerinin ve belgelerinizin arşivlenebilmesi için saklanacağı aşağıda resmi bulunan veya benzeri 1 adet  “Lastikli Kalın Şeffaf Dosya” (3 staj defterinin de girebileceği büyüklükte) getirilecektir. (Önceden getiren ve dosyaları bulunan öğrencilerin tekrar getirmelerine gerek yoktur)