Hakkımızda

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde üç anabilim dalı ile kurulmuştur. Kurucu ve ilk öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Celal Barla’dır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı ile öğrenci yetiştiren bölümümüz, şu anda Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği (İşletme) ve Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) olmak üzere iki opsiyonda eğitim vermektedir. Gemi Yönetim Mühendisliği(Güverte) opsiyonuyla Uzakyol Güverte Zabitleri yetiştirilirken, Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği (İşletme) opsiyonuyla Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi unvanlı Deniz İşletmecileri mezun vermektedir.

EĞİTİM

İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği Bölümü’ne kayıt yaptıran öğrenciler diğer denizcilik eğitimi veren üniversitelerden farklı olarak istedikleri opsiyonu seçme şansına sahiptirler. Bölüme kayıt yaptıran bütün öğrenciler isteğe bağlı olarak bir yıl boyunca İngilizce hazırlık okuma hakkı elde ederler. Ayrıca, İÜ-DUİM’e kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık sınıfı ve birinci sınıfı tamamladıktan sonra gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunu seçebilirler. Bu opsiyonu seçmek istemeyen, şartları sağlamayan veya sağlayamayan öğrenciler doğrudan İşletme Opsiyonuna devam edebilmektedirler. Birinci sınıf sonunda güverte opsiyonunda okumak isteyen öğrencilerin zorunlu olarak çıkmaları gereken ve en az 30 gün olan deniz stajı, deniz hayatına uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını anlamalarına ve opsiyon seçimi yapmalarında yardımcı olmaktadır. Türkiye’de hiçbir eğitim kurumunda olmayan bu esneklik öğrencilerimize büyük avantaj sağlamaktadır.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İŞLETME) Opsiyonu

Denizcilik sektörü değişen ve gelişen Ulaştırma Sistemleri ve Teknikleri, Ekonomi, Hukuk, Lojistik vb. konularla iç içe olan bir sektördür. Özellikle denizcilik sektörünün uluslararası boyutunun olması, denizcilik dilinin İngilizce olması, gelişen dünyada ülke ekonomilerindeki rekabet ortamı, kalite belgeli kurumsal firmaların sayısının artması, pazarlama tekniklerinin değişmesi, iletişim sistemlerinin gelişmesi gibi konulara ve yukarıda sayılan diğer konulara standart düzeyde hakim olan Mühendis Deniz İşletmecilerine olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü “İşletme Opsiyonu” eğitiminin amacı Denizcilik ve Lojistik sektörüne üstün yöneticilik ve girişimcilik meziyetlerine sahip mezunlar verebilmektir. Atatürk ilke ve reformlarının takipçisi, aydın, yenilikçi ve açık fikirli genç yöneticiler yetiştirmek, uluslararası standartlarda nitelikli yöneticilik eğitimi vermektir.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü “İşletme Opsiyonunda” verilen eğitim, temel mühendislik eğitiminin üzerine genel işletme kavramlarıyla birlikte fazladan denizcilik mesleğinin kavramlarını koyarak sektörün istediği özelliklerle tam olarak örtüşmesini sağlayacak bir kapsamdadır. Öğrencilerin mezun olduktan sonra iş hayatında karşılaşacakları mesleki olaylarda öngörme, müdahale, karar verme yeteneğine sahip olmalarını sağlamaktır. Bu durumlar dikkate alınarak hazırlanmış eğitim programına göre, ilk sınıfta mühendislik eğitiminin temelini teşkil eden Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar Programlama, Teknik Resim, Mekanik I vb., ikinci sınıfta; Ekonomi, Muhasebe, İstatistik, vb., üçüncü sınıfta; Maliyet Muhasebesi, İşletme Matematiği, Gemi Kiralama ve Brokerlik I ve II, Denizcilik Hukuku, Lojistik, Pazarlama, Limanlar ve Terminaller vb., dördüncü sınıfta; İnsan Kaynakları Yönetimi, Denizcilik Sigorta İşletmeciliği, Yatırım ve Finansman, Ulaştırma Sistemleri ve Teknikleri, Yöneylem Araştırması, Deniz Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İş Etüdü, vb. gibi dersler verilmektedir. Ayrıca, uluslararası bir meslek olması ve denizcilik dilinin İngilizce olması sebebiyle İşletme İngilizcesi ve Denizcilik İngilizcesi dersleri de verilmektedir.

Gemi Yönetim Mühendisliği (GÜVERTE) Opsiyonu

Gemi Yönetim Mühendisliği (GÜVERTE) Opsiyonu müfredatı STCW 78 / 2010 düzenlemeleri (Gemiadamlarının Eğitimi Belgelendirilmesi ve Vardiya Tutma Standartları) Sözleşmesi’ne göre hazırlanmıştır. Toplam 12 ay Deniz Stajını yapan öğrenciler, eğitim-öğretimin ilk basamağı olan STCW 78 in A-II/1 Bölümünü tamamlamış olurlar. Bu duruma gelen öğrenciler Gemiadamları Sınavları Merkezi tarafından yürütülen Uzakyol Vardiya Zabitliği sınavına girmeyi hak kazanırlar. 7. ve 8. yarıyıllara devam edip başarıyla bitirenler STCW 78 in A-II/2 eğitimini tamamlamış olurlar. Her iki eğitim paketini tamamlamış olarak mezun olanlar gemilerde Uzakyol Vardiya Zabiti olarak çalışmaya başlayabilirler.

Gemi Yönetim Mühendisliği (GÜVERTE) Opsiyonunda verilen eğitim, temel mühendislik eğitiminin üzerine denizcilik mesleğinin kavramlarını koyarak sektörün istediği özelliklerle tam olarak örtüşmesini sağlayacak bir kapsamdadır.

STAJLAR
İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri teoride öğrendikleri bilgileri pratiğe dökmek amacıyla 4. yarıyılın sonunda “Deniz Ulaştırma İşletme”, 6. yarıyılın sonunda da “Liman/Terminal İşletme” stajlarını zorunlu olarak gerçekleştirirler. 4. yarıyıl sonundaki deniz ulaştırma İşletme stajı 25 iş günü olmak kaydıyla, deniz ticareti ile ilgilenen kurum ve kuruluşlarda (Armatör firmalar, Acenteler, Forwarder firmaları, Broker ve Kiralama firmaları, Tersaneler, Marina işletmeleri, Lojistik, vb.) yapılabilir. Diğer zorunlu staj olan Liman/Terminal işletme stajı 6. yarıyılın sonunda 20 iş günü olmak kaydıyla Limanlar, Marinalar ve Deniz yapıları işletmelerinde yapılabilir.

Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonu öğrencileri ise 1. Yıl sonunda 75 günlük birinci deniz stajı, 2. Yıl sonunda 75 günlük ikinci deniz stajlarını yapmak zorundadırlar. Ayrıca 6. Yarıyılda 7 aylık Açık Deniz Stajı yapmaktadırlar.

İŞ OLANAKLARI
Ülkemizde özelikle son yıllarda denizcilik sektörünün her alanında yaşanan hızlı büyümeye paralel olarak kalifiye insan gücüne olan ihtiyacı artmaktadır. Denizcilik sektörü, sektörün temel iş alanlarını oluşturan Armatör firmalar, Acenteler, Forwarder firmaları, Broker ve Kiralama firmaları, Liman işletmeleri, Tersaneler, Marina işletmeleri ve bunun yanı sıra bu sektöre bağlı çalışan finans, sigorta, yan sanayi ve tedarikçiler ile birlikte düşünüldüğünde oldukça büyük bir istihdam alanı oluşturmaktadır. Tüm bu alanların ihtiyacı Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği tarafından karşılanabilmektedir. Ayrıca deniz taşımacılığı, ulaştırma problemleri içerisinde lojistik kavramının bir parçasını oluşturduğundan genel taşımacılık dahilinde lojistik eğitimi alanların da çoğunlukla istihdam edildiği bir sektördür. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri, Lojistik sektörüne de rahatlıkla cevap verebilecek şekilde mezun olmaktadırlar.
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği’nden mezun olan öğrenciler analitik ve deterministik düşünce yapısıyla donatılmış, sektörü iyi analiz edebilen ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikleri sahip olarak, sektör içerisinde hemen iş bulabilmekte ve kısa sürede orta ve üst düzey yönetici konumuna gelmektedirler.

SOSYAL VE TEKNİK FAALİYETLER

BÜYÜK TEKNİK GEZİ
Yılda bir kez ulusal boyutta olmak üzere Bölüm Başkanlığı tarafından organize edilen ülkemizin denizcilikle ilgili yerlerinin (liman işletmeleri, marinalar, sektörel kuruluşlar…) gezildiği uzun süreli dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik geleneksel “Büyük Teknik Gezi” yapılmaktadır. İlki 2009 yılında gerçekleştirilmiştir.

DENİZCİLİK KULÜBÜ
İstanbul Üniversitesi Denizcilik Kulübü, denizcilik sektörünün çevresel, ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak ve aynı zamanda denizcilik sektörü ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (DUİM) öğrencileri arasında bir köprü oluşturmak amacıyla 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri tarafından kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi Denizcilik Kulübü, 1996 yılında ALESTA adlı dergiyi çıkarmaya başlamış, 1999 yılında Ulusal Denizkızı Kongresi’ni başlatarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip tüm denizcilik öğrencilerinin bir araya gelmesini sağlamış, ayrıca yıl içinde gerek denizcilik sektöründen önemli isimlerin, gerekse DUİM mezunlarının katıldığı seminer, söyleşi ve paneller düzenleyerek üyelerinin sektörel konularda bilgi sahibi olmasına yardımcı olmuştur.
Diğer kulüplerden farklı olarak İ.Ü. Denizcilik Kulübü, denizcilik sektörünün ilgiyle yaklaştığı birçok faaliyette bizzat bulunarak veya kendi bünyesinde sempozyumlar ve seminerler düzenleyerek öğrenciler ile sektördeki kurum ve kuruluşlar arasında benzerine rastlanmayan bir bağın kurulmasını sağlamaktadır.